ตะกร้า 0

backup

Backup
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 42

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. VERITAS BACKUP EXEC 16 V-RAY EDITION WIN 8 PLUS CORES

  BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 8 CORES 1 CPU ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE

  ฿51,835.00
 2. VERITAS BACKUP EXEC 16 OPTION VTL UNLIMITED DRIVE

  BACKUP EXEC OPT VTL UNLIMITED DRIVE WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE

  ฿124,238.00
 3. VERITAS BACKUP EXEC 16 OPTION NDMP

  BACKUP EXEC OPT NDMP WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE

  ฿70,600.00
 4. VERITAS BACKUP EXEC 16 OPTION LIBRARY EXPANSION

  BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿35,000.00
 5. VERITAS BACKUP EXEC 16 AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V

  BACKUP EXEC AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN 1 HOST SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿57,000.00
 6. VERITAS BACKUP EXEC 16 OPTION DEDUPLICATION

  BACKUP EXEC OPT DEDUPLICATION WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿62,016.00
 7. VERITAS BACKUP EXEC 16 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES

  BACKUP EXEC AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿35,600.00
 8. VERITAS BACKUP EXEC 16 AGENT FOR LINUX

  BACKUP EXEC AGENT FOR LINUX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿14,200.00
 9. VERITAS BACKUP EXEC 16 AGENT FOR WINDOWS

  BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿21,200.00
 10. VERITAS BACKUP EXEC 16 STANDARD LICENSE

  BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿35,600.00
 11. Veeam Availability Suite Standard for VMware

  Veeam Availability Suite Standard for VMware (includes Veeam Backup & Replication Standard + Veeam ONE)
  ฿51,793.50
 12. Veeam Availability Suite Enterprise for VMware

  Veeam Availability Suite Enterprise for VMware (includes Backup & Replication Enterprise + Veeam ONE)
  ฿75,336.00
 13. Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware

  Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE)
  ฿110,668.00
 14. VERITAS BACKUP EXEC 15 V-RAY EDITION WIN 8 PLUS CORES

  BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 8 CORES 1 CPU ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿51,835.00
 15. VERITAS BACKUP EXEC 15 OPTION VTL UNLIMITED DRIVE

  BACKUP EXEC OPT VTL UNLIMITED DRIVE WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
  ฿124,238.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 42

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า