รู้ลึกทั้ง Kubernetes ด้วยการมองเห็นของ Dynatrace

Kubernetes หรือ k8s เป็นแพลตฟอร์มแบบ Open-source ด้าน server มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการ (orchestration) เทคโนโลยี container ซึ่งก็คือการสร้างแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เพื่อขนย้ายมันไปตามที่ต่างๆ Kubernetes ยังเข้ามาช่วยบริหารจัดการ cluster ของกลุ่ม host ที่รัน container บน public, private และ hybrid cloud ได้ หน้าที่สำคัญของมันก็คือ ประสานการทำงานของ Containers จากแต่ละ host และช่วย optimize การใช้ทรัพยากรของฮาร์ดแวร์ในการรันแอปพลิเคชั่น เช่นเดียวกับควบคุมการติดตั้งและอัปเดตแอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยอัตโนมัติ

การมอนิเตอร์แอปพลิเคชั่นและ cluster health ภายใน Kubernetes เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องใช้เครื่องมีที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น Dynatrace

ผู้ดูแลระบบจะมองเห็นข้อมูลใน host และแอปพลิเคชั่น ที่ deploy กับ Kubernetes อย่างละเอียด เช่น

  • - การตรวจจับ dependencies ของแอปพลิเคชั่นระหว่างแต่ละ container โดยอัตโนมัติ
  • - ทำ Root-cause analysis และ replay ปัญหาต่างๆ ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
  • - มอนิเตอร์ performance และ application availability

Dynatrace จะค้นพบ container ทั้งหมดที่รันบน Kubernetes ได้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลของการเชื่อมต่อระหว่าง แต่ละ process ใน container, hosts และ cloud ยิ่งกว่านั้น Dynatrace แสดง insight ของการ deployment ทั้งหมด ให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าระบบรันไปตามแผนที่วางไว้

ยิ่งกว่านั้น Dynatrace ยังค้นพบ dependencies ของ service ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อดูการสื่อสารของกันและกัน และ Dynatrace ก็จะแสดงภาพของ dependencies ให้ผู้ดูแลระบบได้เห็นชัดๆ เป็น topology map

แอปพิลเคชั่นยิ่งรันมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้าง log file มามากเท่านั้น อุปกรณ์ด้าน monitoring ทั่วๆไป จะเก็บ log data ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดปัญหา แต่ Dynatrace ทำมากกว่านั้น มันจะทำ root cause analysis เพื่อดูต้นเหตุของปัญหา และ replay ปัญหาเหล่านั้นให้ผู้ดูแลระบบดู ทำให้เขาเข้าใจปัญว่าแอปฯ ล่มหรือหน่วงอย่างไรอีกด้วย Dynatrace ไม่ได้แค่ช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว แต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

เช่นเดียวกับเรื่อง Microservice ผู้ใช้ Dynatrace สามารถทำ full stack monitoring ให้กับ web application ต่างๆ ได้ถึงระดับ code ตลอดทั้งแพลทฟอร์ม

Dynatrace มีระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยในเรื่อง visibility, การระบุ performance hotspot และการวิเคราะห์ database query ในเรื่องความถี่และเวลาในการตอบสนอง

ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้ดูแลระบบเห็น Kubernetes ได้ชัดเจน จึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที เพื่อให้แอปพลิเคชั่น และธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

https://goo.gl/BSjgmG