• Call Center
 • 02-026-6665
ตะกร้า 0

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Adobe Acrobat Standard DC

  Adobe Acrobat Standard DC

  *ราคาต่อปี

  Adobe Acrobat Standard DC เป็นโปรแกรมที่ทาง Adobe สร้างไว้เพื่อจัดการกับเอกสารประเภท PDF เป็นหลัก โดยสามารถหลัก ๆ 5 อย่างด้วยกัน

  1. สามารถสร้าง (Create) ไฟล์ประเภท PDFs ได้

  2. แปลงไฟล์ (Convert) ไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint ให้เป็น PDF รวมถึงการแปลงไฟล์ภาพ เช่น JPG ให้เป็น PDF และการแปลงเว็บเพจ (HTML) ให้เป็น PDF หรือแม้กระทั่งการแปลงไฟล์จาก PDF ไปในรูปแบบเอกสาร, รูปภาพ ต่าง ๆ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

  3. แก้ไข (Edit) ข้อความและรูปภาพ, เพิ่ม Comment ภายในไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงการ Crop เฉพาะสิ่งที่เราต้องการได้

  4. แชร์ (Share) ไฟล์ PDF ให้ผู้อื่น *สามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นคัดลอกไฟล์ PDF ของเราได้*

  5. ลายเซ็น (Sign) **สำคัญมากในยุคโลกกำลังพัฒนาระบบทุกอย่างไปไว้ในโลกออนไลน์** Arobat สามารถเซ็นส่งเอกสารไปให้ผู้อื่นเซ็นได้

   
  *สิ่งที่ Acrobat Pro DC ทำได้* แต่ Acrobat Standard DC ทำไม่ได้
  1. สามารถเปรียบเทียบ PDF สองเวอร์ชันเพื่อตรวจสอบความแตกต่างทั้งหมด
  2. เปลี่ยนเอกสารที่สแกนเป็น PDF ที่แก้ไขและค้นหาได้
  3. แก้ไขเพื่อลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างถาวรใน PDFs
  4. สามารถใช้ฟังก์ชั่นช่วยเหลือ Touch bar ของ MacBook Pro ได้
  5. เพิ่มเสียง วิดีโอ ไปในไฟล์ PDF ได้
  6. ปรับไฟล์ PDF ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อลดขนาดไฟล์และปรับแต่งการตั้งค่า
  7. แปลงและตรวจสอบไฟล์ PDF เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เช่น PDF/A และ PDF/X
   
  ฿7,000.00
 2. Adobe Acrobat Pro DC

  Adobe Acrobat Pro DC

  *ราคาต่อปี

  Adobe Acrobat Pro DC เป็นโปรแกรมที่ทาง Adobe สร้างไว้เพื่อจัดการกับเอกสารประเภท PDF เป็นหลัก โดยสามารถหลัก ๆ 5 อย่างด้วยกัน

  1. สามารถสร้าง (Create) ไฟล์ประเภท PDFs ได้

  2. แปลงไฟล์ (Convert) ไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint ให้เป็น PDF รวมถึงการแปลงไฟล์ภาพ เช่น JPG ให้เป็น PDF และการแปลงเว็บเพจ (HTML) ให้เป็น PDF หรือแม้กระทั่งการแปลงไฟล์จาก PDF ไปในรูปแบบเอกสาร, รูปภาพ ต่าง ๆ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

  3. แก้ไข (Edit) ข้อความและรูปภาพ, เพิ่ม Comment ภายในไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงการ Crop เฉพาะสิ่งที่เราต้องการได้

  4. แชร์ (Share) ไฟล์ PDF ให้ผู้อื่น *สามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นคัดลอกไฟล์ PDF ของเราได้*

  5. ลายเซ็น (Sign) **สำคัญมากในยุคโลกกำลังพัฒนาระบบทุกอย่างไปไว้ในโลกออนไลน์** Arobat สามารถเซ็นส่งเอกสารไปให้ผู้อื่นเซ็นได้

   
  *สิ่งที่ Acrobat Pro DC ทำได้* แต่ Acrobat Standard DC ทำไม่ได้
  1. สามารถเปรียบเทียบ PDF สองเวอร์ชันเพื่อตรวจสอบความแตกต่างทั้งหมด
  2. เปลี่ยนเอกสารที่สแกนเป็น PDF ที่แก้ไขและค้นหาได้
  3. แก้ไขเพื่อลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างถาวรใน PDFs
  4. สามารถใช้ฟังก์ชั่นช่วยเหลือ Touch bar ของ MacBook Pro ได้
  5. เพิ่มเสียง วิดีโอ ไปในไฟล์ PDF ได้
  6. ปรับไฟล์ PDF ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อลดขนาดไฟล์และปรับแต่งการตั้งค่า
  7. แปลงและตรวจสอบไฟล์ PDF เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เช่น PDF/A และ PDF/X
  ฿8,990.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า