ตะกร้า 0

CRM

CRM
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Freshworks CRM Enterprise

  Freshworks CRM Enterprise

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿4,375.00
 2. Freshworks CRM Pro

  Freshworks CRM Pro

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿2,415.00
 3. Freshworks CRM Growth

  Freshworks CRM Growth

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿1,015.00
 4. Pipedrive Enterprise

  Get custom onboarding and support with your CRM
   
  Per user per month,Min. 10 seats

  ****ทดสอบฟรี!! 30 วัน จากปกติ 14 วัน****

  กดlinkนี้ https://app.pipedrive.com/affiliate/pdp-monster…

  หรือใส่ code : pdp-monster

  ฿3,465.00
 5. Pipedrive Professional

  Everything you need to collaborate, communicate and grow revenue
   
  Per user per month, billed monthly

  ****ทดสอบฟรี!! 30 วัน จากปกติ 14 วัน****

  กดlinkนี้ https://app.pipedrive.com/affiliate/pdp-monster…

  หรือใส่ code : pdp-monster

  ฿2,065.00
 6. Pipedrive Advanced

  Track and automate your day for less legwork and more sales

  Per user per month, billed monthly

  ****ทดสอบฟรี!! 30 วัน จากปกติ 14 วัน****

  กดlinkนี้ https://app.pipedrive.com/affiliate/pdp-monster…

  หรือใส่ code : pdp-monster

  ฿1,015.00
 7. Pipedrive Essential

  Organize activities and pipelines to follow up with ease

  Per user per month, billed monthly

  ****ทดสอบฟรี!! 30 วัน จากปกติ 14 วัน****

  กดlinkนี้ https://app.pipedrive.com/affiliate/pdp-monster…

  หรือใส่ code : pdp-monster

  ฿525.00
 8. Freshchat Forest

  Freshchat Forest

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿2,415.00
 9. Freshchat Estate

  Freshchat Estate

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿1,575.00
 10. Freshchat Garden

  Freshchat Garden

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿1,015.00
 11. Freshchat Blossom

  Freshchat Blossom

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿525.00
 12. Freshdesk Forest

  Freshdesk Forest

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿3,465.00
 13. Freshdesk Estate

  Freshdesk Estate

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿1,715.00
 14. Freshdesk Garden

  Freshdesk Garden

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿1,225.00
 15. Freshdesk Blossom

  Freshdesk Blossom  

  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿525.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า