ตะกร้า 0

สินค้าแนะนำ

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

11 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. VM 1vCPU RAM1GB Disk4GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B1S

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B1S
  3. 3. 1vCPU
  4. 4. RAM 1 GB
  5. 5. Disk 4 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿340.00
 2. VM 16vCPU RAM224GB Disk2000GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM H16m

  1. 1. ContOS or Ubantu Linux
  2. 2. Instance H16m
  3. 3. 16vCPU
  4. 4. RAM 224 GB
  5. 5. Disk 2000 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿63,280.00
 3. VM 16vCPU RAM112GB Disk2000GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM H16

  1. 1. ContOS or Ubantu Linux
  2. 2. Instance H18
  3. 3. 12vCPU
  4. 4. RAM 112 GB
  5. 5. Disk 2000 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿47,250.00
 4. VM 8vCPU RAM56GB Disk1000GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM H8

  1. 1. ContOS or Ubantu Linux
  2. 2. Instance H8
  3. 3. 8vCPU
  4. 4. RAM 56 GB
  5. 5. Disk 1000 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿23,625.00
 5. VM NVMe4*1.9TB 32vCPU RAM256GB Disk320GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM L32s v2

  1. 1. Windows 2019 มี license แล้ว
  2. 2. NVMe 4*1.9TB
  3. 3. 32vCPU
  4. 4. RAM 256 GB
  5. 5. Disk 320 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿48,720.00
 6. VM NVMe1*1.9TB 8vCPU RAM64GB Disk80GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM L8s v2

  1. 1. Windows 2019 มี license แล้ว
  2. 2. NVMe 1*1.9TB
  3. 3. 8vCPU
  4. 4. RAM 64 GB
  5. 5. Disk 80 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿19,145.00
 7. VM GPU4Xv100 24vCPU RAM448GB Disk2948GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM NC24s v3

  1. 1. CenOS หรือ Ubantu Linux มี license แล้ว
  2. 2. GPU 4X V100
  3. 3. 24vCPU
  4. 4. RAM 448 GB
  5. 5. Disk 2948 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿432,740.00
 8. VM GPU2Xv100 12vCPU RAM224GB Disk1474GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM NC12s v3

  1. 1. CenOS หรือ Ubantu Linux มี license แล้ว
  2. 2. GPU 2X V100
  3. 3. 12vCPU
  4. 4. RAM 224 GB
  5. 5. Disk 1474 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿216,370.00
 9. VM GPU1Xv100 2vCPU RAM112GB Disk736GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM NC6s v3Spec

  1. 1. CenOS หรือ Ubantu Linux มี license แล้ว
  2. 2. GPU 1X V100
  3. 3. 2vCPU
  4. 4. RAM 112 GB
  5. 5. Disk 736 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿108,185.00
 10. VM 32vCPU RAM64GB Disk256GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F32s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 32vCPU
  3. 3. RAM 64 GB
  4. 4. Disk 256 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿40,075.00
 11. Citrix XenApp Advanced - x1 Concurrent User Connection
  -9%

  Citrix XenApp Advanced - x1 Concurrent User Connection

  Citrix XenApp Advanced - x1 Concurrent User Connection
  ราคาพิเศษ ฿10,000.00 ราคาปรกติ ฿10,980.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

11 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า