• Call Center
  • 02-026-6664
ตะกร้า 0

Microsoft 365 E5

Microsoft 365 Enterprise E5
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
  1. Microsoft 365 E5

    Microsoft 365 E5 นำแอปการทำงานที่ดีที่สุดมาผสานรวมกับความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การปฏิบัติตามข้อบังคับ เสียง และการวิเคราะห์ ขยายการป้องกันข้อมูลประจำตัวและภัยคุกคามด้วยการรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติแบบรวมที่ช่วยหยุดยั้งการโจมตีที่สร้างความเสียหาย รวมความสามารถการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับขั้นสูงเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันและควบคุมข้อมูล และลดความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน รับความสามารถในการประชุมผ่านเสียงและการโทรในระบบคลาวด์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้ ได้รับประโยชน์จากความสามารถของ Power BI ที่ช่วยให้คุณตระหนักถึงมูลค่าทางธุรกิจที่สำคัญจากข้อมูลของคุณ โซลูชันทรงพลังที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรของคุณ Microsoft 365 เต็มไปด้วยแอปผลิตภาพที่ดีที่สุดในประเภทเดียวกันพร้อมกับบริการ Cloud อัจฉริยะที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ Microsoft 365 E5 ประกอบด้วย  ...

    ฿23,900.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า