ตะกร้า 0

Mail Exchange

Mail Exchange services
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. ติดตั้ง Mail Exchange 2016

  ขอบเขตการทำงาน

  • 1.) Preparing all prerequisite for install Exchange into Organization
  • 2.) Installing Exchange server (1 server)
  • 3.) Create Database and user’s mailboxes
  • 4.) Configuration mail flow (send to internet), mailbox quota
  • 5.) Test connect, send and receive email (internal and internet)

   

  ฿15,000.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า