• Call Center
 • 02-026-6664
ตะกร้า 0

Softnix SLG-SA1

Softnix SLG-SA1
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Softnix Logger SLG-SA1

  รายละเอียดโดยย่อ

  แนะนำ Softnix และผลิตภัณฑ์ Softnix Logger

  Softnix เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Softnix Logger ระบบ Centralized Log Management เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล Log พร้อมระบบค้นหาข้อมูล Log ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระบบออกรายงานข้อมูลของ Log เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำ IT Services และสอดคล้องตามกฏหมายกำหนดสำหรับทุกๆ องค์กร

  ปัจจุบัน Softnix ได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของ Softnix Logger โดยได้ทำการพัฒนา User Interface ใหม่โดยใช้หลักการ Responsive Web Design ที่รองรับการบริหารจัดการข้อมูล Log ได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้นแล้ว

  Softnix

  นอกจากนี้ Softnix Logger ใหม่ยังเพื่อประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล Log, การคัดกรองข้อมูล และการบันทึกเพื่อตรวจสอบ ให้สามารถทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  Softnix

   

  อีกประเด็นสำคัญก็คือ การที่ระบบเครือข่ายในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน และอยู่กระจายแยกตามแต่ละสาขา ส่งผลให้การบริหารจัดการ Log แบบรวมศูนย์จึงทำได้ยากขึ้น ระบบใหม่ของ Softnix Logger นี้จะมีระบบ Log Collector ที่แยกติดตั้งตามสาขาต่างๆ ขององค์กร เช่น สำนักงานสาขา ศูนย์ข้อมูลสาขา เพื่อให้การรวบรวมและจัดการ Log แบบรวมศูนย์ทำได้ง่ายขึ้น และสามารถขยายระบบได้ตามการเติบโตของธุรกิจอย่างยืดหยุ่น

  Softnix

   

  และอีกขั้นสำหรับระบบ Big Data Analytics ผลิตภัณฑ์ Softnix Logger ใหม่นี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยการรองรับการทำงานร่วมกับ Hadoop ทั้งในส่วนของ Collector ที่รองรับการจัดการและการส่งข้อมูลแบบ Real Time ไปยัง Hadoop และระบบ Log Query ที่สามารถ Query ข้อมูลบน HDFS ของ Hadoop ได้โดยตรง โดยมี Interface ที่รองรับทั้งการเชื่อมต่อกับ Hive และ Impala หรือ Custom เพิ่มเติมได้

  Softnix

  ฿1.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า