ตะกร้า 0

Monitor Server

Solarwinds Server & Application Monitor (SAM)
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Solarwinds SAM 150

  SolarWinds Server & Application Monitor (SAM) delivers powerful application and server monitoring capabilities for IT pros, enabling them to diagnose and troubleshoot performance issues faster. Do not let slow applications and downtime impact your end-users and business services. Pinpoint the root cause of application issues across various layers of the IT stack. SolarWinds SAM is affordable and easy to deploy, use and customise. You can automatically discover your system’s environment and start monitoring in about an hour. No professional services or consultation needed.

  SolarW inds SAM is par t of the SolarW inds Orion line of IT management sof t ware. SAM seamlessly integrates with other Orion products, including Network Performance Monitor, Virtualisation Manager, Storage Resource Monitor and Web Performance Monitor for unified IT monitoring.

  Server and Application Monitor benefits:

  • Out-of-the-box monitoring templates for 200+ enterprise applications.
  • Extend monitoring to virtually any custom or home-grown applications.
  • Isolate root cause of issues by visualising application relationship with underlying infrastructure layers.
  • Monitor server hardware health, perform capacity forecasting and manage asset inventory.
  • Remediate server issues remotely with built-in troubleshooting tools.
   
  ฿104,825.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า