ตะกร้า 0

Cloud

Cloud
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 25

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. Alilibaba cloud 2vCPU RAM8GB SSD80GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Alilibaba cloud A3

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. 2vCPU
  3. 3. RAM 8 GB
  4. 4. SSD 80 GB
  5. 5. Data Transfer 5 TB
  ฿1,837.00
 2. Alilibaba cloud 2vCPU RAM4GB SSD80GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Alilibaba cloud A2

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. 2vCPU
  3. 3. RAM 4 GB
  4. 4. SSD 80 GB
  5. 5. Data Transfer 4 TB
  ฿1,050.00
 3. Alilibaba cloud 1vCPU RAM1GB SSD40GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Alilibaba cloud A1

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. 1vCPU
  3. 3. RAM 1 GB
  4. 4. SSD 40 GB
  5. 5. Data Transfer 2 TB
  ฿315.00
 4. VM 2vCPU RAM8GB Disk16GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B2MS

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B2MS
  3. 3. 2vCPU
  4. 4. RAM 8 GB
  5. 5. Disk 16 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿2,730.00
 5. VM 2vCPU RAM4GB Disk8GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B2S

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B2S
  3. 3. 2vCPU
  4. 4. RAM 4 GB
  5. 5. Disk 8 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿1,365.00
 6. VM 1vCPU RAM1GB Disk4GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B1S

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B1S
  3. 3. 1vCPU
  4. 4. RAM 1 GB
  5. 5. Disk 4 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿340.00
 7. VM 16vCPU RAM224GB Disk2000GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM H16m

  1. 1. ContOS or Ubantu Linux
  2. 2. Instance H16m
  3. 3. 16vCPU
  4. 4. RAM 224 GB
  5. 5. Disk 2000 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿63,280.00
 8. VM 16vCPU RAM112GB Disk2000GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM H16

  1. 1. ContOS or Ubantu Linux
  2. 2. Instance H18
  3. 3. 12vCPU
  4. 4. RAM 112 GB
  5. 5. Disk 2000 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿47,250.00
 9. VM 8vCPU RAM56GB Disk1000GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM H8

  1. 1. ContOS or Ubantu Linux
  2. 2. Instance H8
  3. 3. 8vCPU
  4. 4. RAM 56 GB
  5. 5. Disk 1000 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿23,625.00
 10. VM NVMe4*1.9TB 32vCPU RAM256GB Disk320GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM L32s v2

  1. 1. Windows 2019 มี license แล้ว
  2. 2. NVMe 4*1.9TB
  3. 3. 32vCPU
  4. 4. RAM 256 GB
  5. 5. Disk 320 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿48,720.00
 11. VM NVMe2*1.9TB 16vCPU RAM128GB Disk160GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM L16s v2

  1. 1. Windows 2019 มี license แล้ว
  2. 2. NVMe 2*1.9TB
  3. 3. 16vCPU
  4. 4. RAM 128 GB
  5. 5. Disk 160 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿24,360.00
 12. VM NVMe1*1.9TB 8vCPU RAM64GB Disk80GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM L8s v2

  1. 1. Windows 2019 มี license แล้ว
  2. 2. NVMe 1*1.9TB
  3. 3. 8vCPU
  4. 4. RAM 64 GB
  5. 5. Disk 80 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿19,145.00
 13. VM GPU4Xv100 24vCPU RAM448GB Disk2948GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM NC24s v3

  1. 1. CenOS หรือ Ubantu Linux มี license แล้ว
  2. 2. GPU 4X V100
  3. 3. 24vCPU
  4. 4. RAM 448 GB
  5. 5. Disk 2948 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿432,740.00
 14. VM GPU2Xv100 12vCPU RAM224GB Disk1474GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM NC12s v3

  1. 1. CenOS หรือ Ubantu Linux มี license แล้ว
  2. 2. GPU 2X V100
  3. 3. 12vCPU
  4. 4. RAM 224 GB
  5. 5. Disk 1474 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿216,370.00
 15. VM GPU1Xv100 2vCPU RAM112GB Disk736GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM NC6s v3Spec

  1. 1. CenOS หรือ Ubantu Linux มี license แล้ว
  2. 2. GPU 1X V100
  3. 3. 2vCPU
  4. 4. RAM 112 GB
  5. 5. Disk 736 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿108,185.00
 16. VM 64vCPU RAM128GB Disk512GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F64s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 64vCPU
  3. 3. RAM 128 GB
  4. 4. Disk 512 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿80,150.00
 17. VM 32vCPU RAM64GB Disk256GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F32s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 32vCPU
  3. 3. RAM 64 GB
  4. 4. Disk 256 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿40,075.00
 18. VM 16vCPU RAM32GB Disk128GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F16s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 16vCPU
  3. 3. RAM 32 GB
  4. 4. Disk 128 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿20,055.00
 19. VM 8vCPU RAM64GB Disk200GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM E8a v4 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 8vCPU
  3. 3. RAM 64 GB
  4. 4. Disk 200 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿15,540.00
 20. VM 4vCPU RAM32GB Disk100GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM E4a v4

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 4vCPU
  3. 3. RAM 32 GB
  4. 4. Disk 100 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿7,770.00
 21. VM 2vCPU RAM16GB Disk50GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM E2a v4

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 2vCPU
  3. 3. RAM 16 GB
  4. 4. Disk 50 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿3,885.00
 22. Cloudflare Business

  ราคา 12,000 บาทต่อเดือน

  (ราคารวม WAF, DDoS, CDN และทุกอย่างแล้ว)

  สัญญา 1 ปี ชำระรายเดือน

  เหมาะสำหรับ Web ที่มี traffic ใช้งาน 500 GB ต่อ เดือน

  ฿12,000.00
 23. Cloudflare Enterprise

  ราคาเริ่มต้นที่ 200,000 บาทต่อเดือน

  (ราคารวม WAF, DDoS, CDN, BoT และทุกอย่างแล้ว)

  สัญญา 1 ปี ชำระรายเดือน

  เหมาะสำหรับ Web ที่มี traffic ใช้งาน 5 TB ต่อ เดือน

  ทำไมต้องใช้ Cloudfare Enterprise?

  • การันตี Uptime 100% และชำระเงินคืน 25 เท่า หากไม่เป็นไปตาม SLA
  • ราคาเดียวได้ทุก Feature
  • ป้องกัน DDOS แบบ Unlimited
  • มี Enterprise Support, System Engineer, Customer Service Manager
  • มี POP 7 Local ในไทย
  • ปรับค่า policy ทั้งโลกได้รวดเร็วภายใน 3-10 วินาที
  • ใช้เทคโนโลยี Anycast network

  ฿200,000.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 25

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า