• Call Center
 • 02-026-6664
ตะกร้า 0

Helpdesk

Helpdesk
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 28

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. Freshservice Enterprise

  Freshservice Enterprise
  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿3,815.00
 2. Freshservice Pro

  Freshservice Pro
  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿3,115.00
 3. Freshservice Growth

  Freshservice Growth
  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿1,715.00
 4. Freshservice Starter

  Freshservice Starter
  ราคาต่อคนต่อเดือน สัญญารายปี

  ฿665.00
 5. BeyondTrust Appllance

  Hardware Appliance

  ราคานี้รวม

  -Unified Vulnerability UVM20 Appliance

  -Window license,MS SQL,Hardening And 50 Assets

  Option Professional Service

  Option1

  - Installation service for 5 mandays only in BKK

  - Training service for 1 mandays only in BKK

  ** Implementation service based on actual configuration EXCLUDE any customization or API configutation, please clarified SOW first**

  Option 2

  - Standard Maintenance 8*5*NBD onsite service, 4 incident escalation

  - Unlimited email and phone support

  ฿1.00
 6. BeyondTrust Virtual Appliance

  Virtual appliance

  ราคานี้รวม

  -Unified Vulnerability UVM20 Virtual Appliance

  -Window license,MS SQL,Hardening And 50 Assets

  Option Professional Service

  Option1

  - Installation service for 5 mandays only in BKK

  - Training service for 1 mandays only in BKK

  ** Implementation service based on actual configuration EXCLUDE any customization or API configutation, please clarified SOW first**

  Option 2

  - Standard Maintenance 8*5*NBD onsite service, 4 incident escalation

  - Unlimited email and phone support

  ฿1.00
 7. Dynatrace On Premises

  Dynatrace platform

  Application Performance Monitoring (APM)

  ฿1.00
 8. Dynatrace On Cloud

  Dynatrace platform

  Application Performance Monitoring (APM)

  ฿1.00
 9. Rapid7 insightIDR

  Say goodbye to sleepless nights and the sinking feeling that the bad guys are still inside your environment. InsightIDR is the only fully integrated detection and investigation solution that lets you identify a compromise as it occurs and complete an investigation before things get out of control.

   

  CUT THROUGH THE NOISE TO DETECT ATTACKS

  Getting too many worthless alerts? Rapid7 InsightIDR leverages both User and Attacker Behavior Analytics to detect intruder activity, cutting down false positives and days’ worth of work for your security professionals. It hunts all of the top attack vectors behind breaches: the use of stolen credentials, malware, and phishing, and alerts on stealthy intruder behavior as early as possible in the attack chain.

   

  Adapt to evolving threats.

  Our global security analysts and threat intelligence teams directly contribute expertise into InsightIDR. As we identify attacker techniques, new behavior detections are pushed out to automatically match against your data. InsightIDR doesn’t just highlight point-in-time malicious behavior; it provides full context on affected users and assets, as well as threat intel around adversaries using these techniques.

   

  Trip intruders with deception.

  Between Metasploit, pen tests, and our SOCs, Rapid7 understands the attacker— and the traces they leave behind. InsightIDR includes deception technology to trick attackers, making it easy to deploy multiple traps to expose intruders early in their attack chain.

   

  INVESTIGATE INCIDENTS FASTER

  Incident investigations taking hours of tedious work? Before an investigation even begins, InsightIDR devours data from across your network and attributes events to the specific users and assets involved. This allows security professionals to quickly look throughout the entire environment for all evidence of a discovered compromise.

   

  ฿2,000,000.00
 10. Finalcode Enterprise Edition

  FinalCode® สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น และเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (MFD) ที่มีอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร ด้วยการเข้ารหัสไฟล์ภายในเครื่องฯ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะถูกจัดเก็บและควบคุมบน FinalCode cloud นอกจากรักษาความปลอดภัยแล้ว FinalCode® ยังเพิ่มความสะดวกในการส่งไฟล์ผ่านอีเมล ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกเปิดโดยผู้รับที่ถูกต้องด้วยการถอดรหัสไฟล์ที่ตั้งค่าไว้จากผู้ส่ง ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามและควบคุมการใช้งาน การแก้ไขเอกสารได้ตลอดทุกขั้นตอนในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสียไฟล์ข้อมูลจากของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำงาน

  ดังนั้น โซลูชั่นและบริการ “FinalCode®” นี้จะสามารถช่วยในการลดต้นทุนโดยรวมและเพิ่มความปลอดภัยแก่ไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยมีเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (MFD) ที่รองรับโซลูชั่นและบริการ ดังนี้ ApeosPort-VI C 7771 / C 6671 / C 5571 / C 4471 / C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น DocuCentre-VI C 7771/ C 6671 / C 5571 / C 4471/ C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น ApeosPort-V C 7771 / C 6671 / C 5571 / C 4471 / C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น DocuCentre-V C 7771 / C 6671 / C 5571 / C 4471 / C 3371 / C 3370 / C 2271, รุ่น ApeosPort-V 3065 / 3060 / 2060, รุ่น DocuCentre-V 3065 / 3060 / 2060 และ รุ่น DocuCentre-V C 2265 / C 2263

  ซื้อ Finalcode กับเราคุ้มค่าและดูแลดีที่สุด
  ซื้อขั้นต่ำ 10 License

  ฿7,290.00
 11. Solarwinds SAM 150

  SolarWinds Server & Application Monitor (SAM) delivers powerful application and server monitoring capabilities for IT pros, enabling them to diagnose and troubleshoot performance issues faster. Do not let slow applications and downtime impact your end-users and business services. Pinpoint the root cause of application issues across various layers of the IT stack. SolarWinds SAM is affordable and easy to deploy, use and customise. You can automatically discover your system’s environment and start monitoring in about an hour. No professional services or consultation needed.

  SolarW inds SAM is par t of the SolarW inds Orion line of IT management sof t ware. SAM seamlessly integrates with other Orion products, including Network Performance Monitor, Virtualisation Manager, Storage Resource Monitor and Web Performance Monitor for unified IT monitoring.

  Server and Application Monitor benefits:

  • Out-of-the-box monitoring templates for 200+ enterprise applications.
  • Extend monitoring to virtually any custom or home-grown applications.
  • Isolate root cause of issues by visualising application relationship with underlying infrastructure layers.
  • Monitor server hardware health, perform capacity forecasting and manage asset inventory.
  • Remediate server issues remotely with built-in troubleshooting tools.
   
  ฿104,825.00
 12. Solarwinds NPM 100

  Key Features:

  • Customisable topology and dependency-aware intelligent alerts: Respond to multiple condition checks, correlated events, network topology and device dependencies 
  • Dynamic wired and wireless network discovery and mapping: Automatically map devices and display performance metrics and link connection and utilisation 
  • Automated capacity forecasting, alerting and reporting: Automatically calculate exhaustion dates via customisable thresholds based on peak and average usage 
  • Comprehensive monitoring of F5 BIG-IP family of products: See into the health and performance of your F5 service delivery environment 
  • Wireless network monitoring and management: Retrieve performance metrics for autonomous access points, wireless controllers and clients 
  • Consultant- and services-free deployment: Install and deploy NPM 12 with out-of-the-box monitors, alerts and reports in about an hour
  • Customisable single-pane-of-glass network monitoring software: Customisable Web-based network performance dashboards, views and charts.
  • End-user quality of experience with packet capture and analysis: Determine if changes in end-user experience are caused by the application or the network.
  • Dynamic statistical network performance baselines: Dynamically calculate baseline thresholds from historical network performance data.
  • Hardware health monitoring: Monitor, alert and report on key device metrics, including temperature, fan speed and power supply.
  • Customisable performance and availability reports: Schedule and generate custom network performance reports with one of over 100 out-of-the-box templates in NPM 12
  • Drag-and-discover network performance charts: Real-time network performance metrics with interactive charts and graphs from your network devices.
  ฿101,325.00
 13. Rapid7 Appspider

  Keep Pace with the App Evolution

  From SPAs to mobile apps, even today’s most modern apps are no match for AppSpider.

   

  Work within the SDLC

  Most application security vulnerabilities are actually defects in the design—naturally, finding them earlier in the software development lifecycle (SDLC) reduces risk and saves you time, money, and a whole mess of ibuprofen.

   

  Set DevOps Up for Success

  AppSpider’s reporting and DevOps integration help streamline remediation efforts by providing developers with the information they need—in a language they understand.

  Control and Automate

  With our web application security testing solution, you're always in control.

  ฿2,000,000.00
 14. Rapid7 Metasploit

  Gather Attack Information

  Metasploit Pro makes it easy to collect and share all the information you need to conduct a successful and efficient penetration test.

   

  Prioritize Leading Attack Vectors

  Our penetration testing software simulates complex attacks against your systems and users so you can see what a bad guy would do in a real attack and prioritize the biggest security risks.

   

  Remediate

  Defending against attacks requires many complicated steps and sometimes dozens of tools. Metasploit Pro tests your defenses to make sure they’re ready for the real thing.

  ฿2,000,000.00
 15. Rapid7 Nexpose

  Get a Real-Time View of Risk

  How stale is your data? A few days? A few weeks? With Nexpose, you’ll never act on intel older than a few seconds. Our vulnerability management software collects and analyzes data in real-time, giving you a live view of your risk, 24/7.

   

   

  Know Where to Focus

  Most scanners score risk using a High/Medium/Low scale or the 1-10 CVSS scale. But when you have 400 highs, where do you start? Nexpose provides a more actionable 1-1000 risk score. We look at the vulnerability’s age, what exploits are available for it, and which malware kits use it to help you prioritize the highest risk vulnerabilities. If you have time to fix only 10 things today, fix where attackers will focus.

   

   

  Set IT up for Success

  Nexpose makes it easy to create asset groups based on how you divvy up remediation duties, and even easier to use those groups to create remediation reports for the teams responsible for those assets. Or more simply, we get the right info to the right people, so everyone can get more done.

   

   

  Bring More to Your Security Program

  “Point solutions” are a thing of the past—a modern security program is an ever-changing ecosystem of information and products working together to get smarter and improve each other’s ROI. Rapid7’s dedicated integrations team ensures that Nexpose is a foundational source of intelligence to the rest of your security program.

  ฿1,000,000.00
 16. Finalcode

  แพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยให้ไฟล์เอกสาร ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้น
  ฿0.00
 17. Real VNC - Enterprise

  Features subscription:

  1. Cloud connectivity
  2. Online account management
  3. Connect in from desktop and mobile
  4. VNC password authorization
  5. 128-bit AES session encryption
  6. All the computers you need
  7. Unlimited users
  8. System authentication
  9. File transfer
  10. Remote printing
  11. Secure chat
  12. Dedicated support channel
  13. Direct connectivity
  14. Single sign-on (SSO)
  15. 256-bit AES session encryption
  16. Centralized deployment
  17. Remote configuration/lock down
  18. Third-party VNC compatibility
  19. Individual desktop remoting
  20. Virtual graphical access

  *ราคาต่อปี

  จำหน่ายขั้นต่ำ 5 Licenses

  ฿2,115.37
 18. Real VNC - Professional

  Features subscription:

  1. Cloud connectivity
  2. Online account management
  3. Connect in from desktop and mobile
  4. VNC password authorization
  5. 128-bit AES session encryption
  6. All the computers you need
  7. Unlimited users
  8. System authentication
  9. File transfer
  10. Remote printing
  11. Secure chat
  12. Dedicated support channel

  *ราคาต่อปี

  จำหน่ายขั้นต่ำ 5 Licenses

  ฿2,010.00
 19. PRTG Unlimited (5 Server)

  PRTG Network Monitor (Unlimited Licenses, 5 Server)

  PRTG ดูอะไรได้บ้าง

  • 1.) SNMP: พร้อมใช้และกำหนดตัวเลือกได้เอง
  • 2.) WMI เเละ Windows Performance Counters
  • 3.) SSH: สำหรับ Linux/Unix เเละ MacOS
  • 4.) Flows เเละ Packet Sniffing
  • 5.) Ping
  • 6.) HTTP requests เเละ push data
  • 7.) SQL
  • 8.) เเละอีกมากมาย
  ฿2,275,000.00
 20. PRTG Unlimited (1 Server)

  PRTG Network Monitor (Unlimited Licenses, 1 Server)

  PRTG ดูอะไรได้บ้าง

  • 1.) SNMP: พร้อมใช้และกำหนดตัวเลือกได้เอง
  • 2.) WMI เเละ Windows Performance Counters
  • 3.) SSH: สำหรับ Linux/Unix เเละ MacOS
  • 4.) Flows เเละ Packet Sniffing
  • 5.) Ping
  • 6.) HTTP requests เเละ push data
  • 7.) SQL
  • 8.) เเละอีกมากมาย
  ฿542,500.00
 21. PRTG 5000 - Large environments

  PRTG Network Monitor (5,000 Licenses)

  PRTG ดูอะไรได้บ้าง

  • 1.) SNMP: พร้อมใช้และกำหนดตัวเลือกได้เอง
  • 2.) WMI เเละ Windows Performance Counters
  • 3.) SSH: สำหรับ Linux/Unix เเละ MacOS
  • 4.) Flows เเละ Packet Sniffing
  • 5.) Ping
  • 6.) HTTP requests เเละ push data
  • 7.) SQL
  • 8.) เเละอีกมากมาย
  ฿479,960.00
 22. PRTG 2500 - Medium sized environments

  PRTG Network Monitor (2,500 Licenses)

  PRTG ดูอะไรได้บ้าง

  • 1.) SNMP: พร้อมใช้และกำหนดตัวเลือกได้เอง
  • 2.) WMI เเละ Windows Performance Counters
  • 3.) SSH: สำหรับ Linux/Unix เเละ MacOS
  • 4.) Flows เเละ Packet Sniffing
  • 5.) Ping
  • 6.) HTTP requests เเละ push data
  • 7.) SQL
  • 8.) เเละอีกมากมาย
  ฿275,960.00
 23. PRTG 1000 - Small & medium environments

  PRTG Network Monitor (1,000 Licenses)

  PRTG ดูอะไรได้บ้าง

  • 1.) SNMP: พร้อมใช้และกำหนดตัวเลือกได้เอง
  • 2.) WMI เเละ Windows Performance Counters
  • 3.) SSH: สำหรับ Linux/Unix เเละ MacOS
  • 4.) Flows เเละ Packet Sniffing
  • 5.) Ping
  • 6.) HTTP requests เเละ push data
  • 7.) SQL
  • 8.) เเละอีกมากมาย
  ฿135,960.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 28

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า