• Call Center
 • 02-026-6665
ตะกร้า 0

Remote Desktop Service CAL

Remote Desktop Service CAL
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. REMOTE DESKTOP SERVICE CAL

  Windows Server 2019 Remote Desktop Server CAL - 1 User CAL

  • เชื่อมต่อผู้ใช้ระยะไกลอย่างปลอดภัย
  • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่มีการจัดการหรือไม่มีการจัดการ
  • เชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปที่ใช้เซสชันหรือเครื่องเสมือน
  • ใช้แอปดาต้าเซ็นเตอร์ภายในเครือข่ายองค์กรหรือจากอินเทอร์เน็ต
  ฿5,900.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า