• Call Center
 • 02-026-6665
ตะกร้า 0

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Veeam Availability Suite Standard for VMware

  Veeam Availability Suite Standard for VMware (includes Veeam Backup & Replication Standard + Veeam ONE)
  ฿0.00
 2. Veeam Availability Suite Enterprise for VMware

  Veeam Availability Suite Enterprise for VMware (includes Backup & Replication Enterprise + Veeam ONE)
  ฿0.00
 3. Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware

  Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE)
  ฿0.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า