ตะกร้า 0

Exchange Plan 1

Exchange Plan 1
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
  1. EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)

    สำหรับผู้ที่มี Microsoft Office อยู่แล้ว และอยากใช้อีเมลระดับธุรกิจ Exchange online

    อีเมลระดับธุรกิจที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ที่มีกล่องจดหมายขนาด 50 GB ต่อผู้ใช้

    ราคา ต่อ ผู้ใช้ / ต่อเดือน (ข้อตกลงแบบรายปี)

    ฿125.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า